Wednesday, 13 March 2013

Persepsi VS Realiti

PERSEPSI adalah satu proses yang mana penerimaan naluri kita diterjemah dan digabungkan menjadi satu pandangan yang menyeluruh terhadap persekitaran kita. Walaupun semestinya berdasarkan kepada infomasi yang tidak lengkap dan tidak sahih, persepsi sering disamakan dengan realiti dan mewakili perangai kita. Seperti gambar ini, setiap inividu akan melihat gambar ini pada sudut yang berbeza mengikut sudut pandangan masing-masing.


 NAMUN BEGITU PERSEPSI BOLEH DIATASI DENGAN MENGETAHUI REALITI.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...